Waarde van voorspellingen

communiceren met je engelIn vervolg op het voorgaande artikel over toekomstvoorspellingen volgt hieronder een nuancering vanuit een andere invalshoek op de waarde van voorspellingen. Als we ons nog onvoldoende kunnen openen voor het directe inzicht kan onze gids via voorspellingen toch met ons communiceren. Hoe werkt dat dan?

In mijn werk als medium / astroloog / zelfrealisatiecoach krijg ik natuurlijk veel te maken met het fenomeen van het doen van voorspellingen. Soms omdat mijn klant er heel direct om vraagt. Soms omdat in een inzicht-gevend gesprek, vanuit de afstemming op het bewustzijn van mijn klant, zomaar informatie doorkomt met een voorspellende kwaliteit.

Een voorspelling kan doorkomen omdat jouw oneindige universele intelligentie (gids) weet op welke wijze er het beste met jou gecommuniceerd kan worden. Een positieve voorspelling bijvoorbeeld, kan bewerkstelligen dat je weer op jezelf gaat vertrouwen. Dat je weer nieuwe moed vat om door te gaan. Dat je jezelf weer opent voor nieuwe mogelijkheden. Of dat je juist, als gevolg van een gunstige voorspelling, de controle kunt loslaten en tot rust komt. Een kalmerende voorspelling kan bedoeld zijn om je hoofd tot rust te brengen zodat er weer ruimte ontstaat om je eigen intuïtie weer te volgen. Een negatieve voorspelling kan ook rust geven. Ook kan het er juist toe leiden dat je stopt met wachten en dat er in jouw een beweging op gang komt waarmee je weer opent voor nieuwe mogelijkheden.

Maar betekent dit nu dat die voorspelling ook een absolute waarde heeft?

Gedurende mijn jarenlange ervaring heb ik ontdekt dat dit zelden het geval is. Als je na verloop van tijd terug kijkt op het verloop van je leven nadat je een voorspelling hebt ontvangen, zul je concluderen dat de voorspelling zelden precies zo is uitgekomen als deze aan je doorgegeven is. Maar als je dan nog eens goed kijkt naar de ontwikkelingen die wel hebben plaats gevonden, dan kun je meestal wel zien welk “hoger” doel de voorspelling heeft gediend. Hoe meer bewustzijn je hebt vrijgemaakt, hoe sneller je de vertaalslag kunt maken naar de essentie van de boodschap / het inzicht die jou middels de voorspelling wordt gegeven.

Ik merk ook op dat meer bewuste klanten niet langer vragen om antwoorden (voorspellingen) maar alleen nog maar geïnteresseerd zijn in het inzicht. Het inzicht is de meest directe weg naar bevrijding van jouw levensenergie.

Houdbaarheidsduur van een voorspelling

De houdbaarheidsduur van een voorspelling is doorgaans zeer beperkt. In de ongeziene / onvergankelijke “wereld” bestaat geen tijd. Daar is alleen Hier en Nu. Hieruit zou je al kunnen concluderen dat jouw gids voorspellingen gebruikt, puur en alleen om jou in de gewenste kijkrichting op te stellen.

Zodra jij daarin de gewenste beweging maakt heeft jouw gids zijn doel bereikt en is de voorspelling uitgewerkt. Of het resultaat van de voorspelling zich wel/niet of in een andere vorm dan beschreven manifesteert, is voor de ongeziene wereld totaal onbelangrijk. In het Hier en Nu zijn er dan al lang weer andere zaken waarvoor jouw gidsen jouw aandacht vragen. Een voorspelling heeft dan ook een houdbaarheid die voortduurt tot aan het volgende inzicht.

Een voorspelling wordt gedaan vanuit een momentopname. Het Hier en Nu. De toekomst ligt niet vast. Als iemand in het samenspel van het universum tot een bevrijdend inzicht komt, zal de levensenergie een andere loop nemen. De levensenergie volgt, net als water, de weg van de minste weerstand. De loop van het leven wordt beïnvloedt door de mate waarin wij onszelf bevrijden van emotionele blokkades en belemmerende overtuigingen.

Toegevoegde waarde van voorspellingen

Een voorspelling is een manier van communiceren van jouw oneindige universele intelligentie met jou (jouw mind). Daar waar jij nog niet voldoende geopend bent voor het ontvangen van een direct inzicht, heeft  een voorspelling het doel om de aandacht van jouw mind te draaien naar de gewenste kijkrichting.

De functie van een voorspelling is jou te begeleiden naar maximale vrije doorstroming van jouw levensenergie, opdat jij optimaal tot je recht komt in jouw leven. Het ultieme einddoel is dat jij uiteindelijk samenvalt met de oneindige universele intelligentie die je altijd al was.

In dit licht bekeken zijn voorspellingen van toegevoegde waarde, maar hecht vooral niet aan de uitkomst ervan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *