Toekomstvoorspellingen

toekomstvoorspellingen mediumDe periode waarin ik als astroloog en medium wordt gevraagd naar de vooruitzichten voor het nieuwe jaar is weer aangebroken. Zucht…. was het maar alvast januari 😉  Hieronder lees je hoe het mediumschap en astrologie zich verhoudt tot zelfrealisatie en ontwaken.De vraag naar een toekomstvoorspelling komt voort uit de hoop dat datgene wat nu ontbreekt in de toekomst zal worden aangevuld. Maar, zoals Friedrich Nietsche al zei, hoop is uitgestelde teleurstelling. (Lees ook “Wie geen hoop heeft, heeft alles”.) Omdat we het moeilijk vinden om de pijn van de teleurstellende realiteit onder ogen te zien, richten we ons liever op de hoop dat als we nog even volhouden, doorzetten, veerkracht tonen en met nieuwe moed actie ondernemen het leven ons zal belonen met de gewenste oplossing.

Het is echter een misverstand te denken dat we met hard werken of geduld oefenen vanzelf op ons pad krijgen waar we naar verlangen. Ook technieken om te creëren en visualiseren worden vaak verkeerd begrepen (Lees ook “Visualiseren of jezelf realiseren”).

Toekomst versus Hier en Nu

In het leven gaat het niet over wat er nog gaat komen, maar over het Hier en Nu. Ons hoger bewustzijn communiceert met ons via onze ervaringen, emoties, angsten, etc. en richt daarmee onze aandacht op datgene waar meer bewustzijn gewenst is.

Meer bewustzijn leidt tot meer van datgene waar we allemaal naar verlangen: meer gevoelens van welzijn, liefde, rust, zelfexpressie, vreugde, zingeving, vrijheid, intuïtief weten, etc.

Wat wij in de “toekomst” ervaren is het gevolg van wat wij, als gevolg van het ontwikkelen van meer bewustzijn in het Hier en Nu, aan potentie vrij kunnen maken. Een toekomstvoorspelling heeft in principe dan ook geen langere houdbaarheidsdatum dan tot het volgende bewustzijnsverruimende inzicht. Een nieuw inzicht, leidt tot een andere ervaring in de “toekomst”.  (Ik plaats het woordje toekomst tussen aanhalingstekens omdat de toekomst feitelijk niet bestaat. Er is alleen maar Hier en Nu.) Een nieuw inzicht leidt tot het aantrekken en het kunnen toelaten van andere ervaringen dan wat mogelijk was voor het nieuwe inzicht.

Potentie vrij maken

Belangrijk bij dit alles is tot ons door te laten dringen dat we nooit iets van buiten naar binnen kunnen halen wat we aan onszelf kunnen toevoegen. Er ontbreekt niets aan ons, alle potentie is er namelijk al. Het gaat er alleen maar om dat we onze potentie vrij maken om zich te manifesteren in ons leven. Vrij maken van beperkende gedachten en conditioneringen. Vrij maken van onze overlevingsmechanismen.

Toch voorspellingen doen?

Kun je dan wel voorspellingen doen over welke inzichten zich zullen aandienen? Ja, tot op zekere hoogte wel.

Astrologie

Vanuit de astrologie zien we bijvoorbeeld dat actuele planeetstanden zich op een bepaalde manier verhouden tot de planeetstanden in je geboortehoroscoop. Door de actuele planeetstanden op die van jouw geboortehoroscoop te leggen kan een astroloog je informatie geven over datgene waar, en op welke wijze, jouw hoger bewustzijn jouw aandacht voor gaat vragen. Vanuit de astrologie kun je bijvoorbeeld zien dát in een bepaalde periode van je leven enkele specifieke thema’s wordt aangeraakt en ook wat de aard van de ervaringen is die je hierin kunt verwachten.

Maar welk concreet resultaat dit oplevert is geheel afhankelijk van de mate waarin je bewustzijn al is ontwikkelt en het potentieel al is vrijgemaakt.  Als het aangeraakte levensthema bijvoorbeeld het onderwerp relaties betreft, dan is het niet zo dat je kunt zien of een relatie verbroken wordt of dat er juist een nieuwe relatie in het spel komt. Wel kun je dan iets zeggen over de aard van de inzichten die jij op het relationele thema kunt ontwikkelen. Het kan dan gaan over het ontwikkelen van inzichten m.b.t. eigenwaarde, controle loslaten, grenzen stellen, verbindingsangst / verlatingsangst, kwetsbaarheid, onvoorwaardelijkheid, etc.

Medium

Als medium ben ik in staat om me leeg te maken en me af te stemmen op het bewustzijn van de ander. In die afstemming komt er informatie door, in de vorm van beelden, woorden, gevoelens, weten, toegespitst op de situatie waarover de vraagsteller zijn of haar vraag heeft gesteld. Soms krijg ik als medium al te zien welke uiterlijke manifestatie zich al aan het vormen is. Als gevolg van het afstemmen op bewustzijn kan ik zien of er nog belemmerende overtuigingen liggen die manifestatie van het verlangde nog zullen beïnvloeden of dat de potentie al helemaal is vrij gemaakt.

Een veel gestelde vraag gaat over een mogelijke toekomstige liefdespartner op het levenspad. Wat ik als medium kan zien is of de vraagsteller de potentie om een liefdespartner aan te trekken al voldoende heeft vrijgemaakt. De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Zelden zie ik een nieuwe partner op dat levenspad. Logisch ook, want de vraag komt voort uit de beleving van een gemis en de angst die dit oproept voor een eenzame toekomst. Wat hier gebeurd is dat het hoger bewustzijn van de klant, middels de angst, aandacht vraagt voor dit gevoel van eenzaamheid. Niet om de klant een rotgevoel te geven, maar juist om de klant erop te attenderen dat de klant hierop bewustzijn kan verruimen door belemmerende overtuigingen te onderzoeken en doorzien. Dit om juist de potentie tot een liefdesrelatie vrij te maken.

Conclusie toekomstvoorspellingen

Toekomstvoorspellingen leiden per definitie tot stagnatie en stilstand van het proces tot vrij maken van potentie. Tot uitstellen van stilstaan bij de teleurstelling en tot het wegduwen van datgene wat nu juist aan de oppervlakte wil komen. Wat helpt is, bijvoorbeeld met hulp van een medium, te onderzoeken waar hoger bewustzijn nu precies aandacht voor vraagt. Verder is er niets anders nodig dan daar ook daadwerkelijk bij stil te staan, met volle aandacht voor de gevoelens die daarbij opkomen. Aandacht doet de blokkade smelten. Aandacht geven aan wat aandacht vraagt maakt ruimte vrij voor doorstroming van meer potentie. Toekomstvoorspellingen leiden er juist toe dat de aandacht daarvan wordt afgeleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *