Zondagmiddag, de eenzaamste middag van de week

zondagmiddag de eenzaamste middag van de weekZondagmiddag. Met een onrustig gevoel log ik in op de spirituele hulplijn waarop ik als helderziend, -voelend en –wetend medium, astroloog en zelfrealisatiecoach mijn diensten verleen. Ik bereid me voor op die éne door mijn hart snijdende vraag…

Spiritueel consulent en die ene vraag op zondagmiddag

Zondagmiddag, op zichzelf als single voor mij een fijne middag om te werken. Er is dan veel te doen op de lijn. De consulenten met een gezin zijn minder aanwezig terwijl onder de 3 miljoen singles in Nederland en bijna 1 miljoen singles in Vlaanderen een groot potentieel aan bellers, juist op die zondagmiddagen zich geconfronteerd voelen met hun gevoelens van eenzaamheid en leegte. Natuurlijk is de verleiding is dan groot om eens met een medium te bellen met die ene prangende vraag: “Wat zie je voor mij op liefdesvlak?” Vaak nog gevolgd door de veelzeggende verontschuldiging: “Ik ben al zo lang alleen.”

Altijd weer, op zondagmiddag, ben ik een beetje bang voor deze vraag. Niet alleen vanwege de golf van verdriet die met deze vraag meekomt en ook door mij heen spoelt, maar ook vanwege de machteloosheid die ik voel om deze vraag niet alleen eerlijk, maar ook positief opbouwend te beantwoorden.

Het eerlijke antwoord luidt bijna altijd “Nee, ik zie nog geen liefdespartner op uw pad komen.” (Ik kijk natuurlijk elke keer weer opnieuw fris naar de situatie, maar het is me gaan opvallen hoe vaak ik hetzelfde beeld te zien krijg. Een beeld van totale stilstand en leegte om hem of haar heen.)

Kwetsbaarheid van eenzaamheid

Soms, voor ik adem kan halen om het gesprek voort te zetten en verder te onderzoeken welke mogelijkheden de klant heeft om meer beweging op het liefdesvlak te creëren, heeft de klant het gesprek alweer beëindigt door me weg te drukken. In andere gevallen, geeft de klant zichzelf wel de ruimte voor een gesprek (het gaat dan bijna altijd om vrouwen) en staat ze open voor zelfreflectie en onderzoeken we samen haar situatie.

Dit is echter niet altijd gemakkelijk. Want als het gaat om gevoelens van leegte en eenzaamheid komen we logischerwijs altijd uit op de meest kwetsbare plek van de klant. Die plek die ze juist zo hardnekkig probeert af te schermen. De plek waarvan de klant het heldere licht van de (uiteindelijk bevrijdende) waarheid nog niet kan verdragen. Omdat het te pijnlijk is en het haar zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde, waar ze zich nog mee overeind houdt in het leven, zou doen instorten. (Dat klinkt ook best eng hè? Toch is het dit wat nodig is om échte ontwikkelingen op het liefdesvlak mogelijk te maken.)

En dan dit alles ook nog onder de druk van de snel oplopende belkosten, terwijl ze contact opnam vanuit het idee dat het universum haar toch ook wel een keer het cadeautje van een zielenmaatje op haar pad zou zetten en alleen maar wilde weten hoe lang ze daar nog op zou moeten wachten.

Wet van aantrekking

Het lijkt bijna ondoenlijk om juist deze bellers met die ene hele essentiële vraag, werkelijk vooruit te kunnen helpen. Soms laat de klant het zaadje dat haar wordt aangereikt in vruchtbare bodem vallen. Dan belt ze nog eens terug, en nog eens, en nog eens, of komt ze in mijn praktijk. Dan kunnen we echt verder komen in het contact maken met de eenzaamheid en de leegte en ontdekken hoe deze zich kan vullen met (zelf)liefde. Want liefde trekt liefde aan. Leegte en eenzaamheid trekt leegte eenzaamheid aan.

Dit zijn gewoon de simpele wetten van de natuur. Ken je dat filmpje waarin een man in de metro onbedaarlijk begint te lachen om iets wat hij op zijn smartphone ziet? Hij kan niet meer stoppen met lachen. Het duurt niet lang of de hele coupé lacht met hem mee. Uiteraard is het effect van dit filmpje dat we het ook niet kunnen bekijken zonder zelf ook minimaal een vette glimlach op je gezicht te voelen.

Directe weg

De meest directe weg om te gaan in het aantrekken van liefde is liefdevol zijn. Naar onszelf. We zijn liefdevol naar onszelf als we d.m.v. grondig en waarachtig zelfonderzoek al onze angsten en beperkende overtuigingen, onze gehechtheid aan ons zelfbeeld en eigenwaarde, onze overlevingsmechanismen, ons perfectionisme en onze controle, onze strategieën en trucjes om te krijgen wat we willen en om te voorkomen dat we worden afgewezen,  etc. doorzien. We zijn liefdevol naar onszelf als het leven precies zo door ons heen mag stromen als dat het zich aandient.

Niets is goed of slecht. Niets hoeft weg, het “mag” er zijn. We zijn liefdevol naar onszelf als we niet iets of iemand anders willen zijn dan we ons eigenlijk van binnen voelen. We zijn liefdevol naar onszelf als we stoppen met vergelijken, stoppen met het luisteren naar stemmetjes in ons hoofd die ons aansporen beter ons best te doen, stoppen met (ver)oordelen. Juist dan, als we vol zijn van liefde voor onszelf, als we geen zielenmaatje meer nodig hebben om ons af te leiden van onze eenzaamheid, trekken we een geliefde aan om onze overvloed aan liefde gezamenlijk te vieren en met elkaar te delen.

Praktische benadering

De directe weg is wel de kortste weg, maar lang niet voor iedereen daarmee ook de meest voor de hand liggende. Daarom heb ik ook eens gekeken naar een wat meer praktische aanpak om jezelf te openen voor een liefdespartner. Het idee dat het universum je vanzelf een nieuwe geliefde op je pad zet terwijl jij op de bank zit te wachten of je wekelijkse boodschappen doet bij de supermarkt is wel heel romantisch, maar weinig realistisch.

Het gezegde “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg” is ook hier van toepassing. Natuurlijk zijn er getuigenissen van geliefden die elkaar ontmoet hebben bij de groenteafdeling van de supermarkt, maar als ik de logica van de natuurwetten erop los laat, was dit was waarschijnlijk het gevolg van de omstandigheid dat ze helemaal “klaar” waren voor deze ontmoeting, dat ze open stonden om hun liefde te delen. Liefde trekt tenslotte liefde aan.

Hoe kom ik aan een nieuwe liefdespartner?

In de praktische benadering zou de vraag kunnen luiden: “Hoe kom ik aan een nieuwe liefdespartner?”

Hmmm…laten we eens even omdenken.

Wat is het antwoord op de vraag  “Hoe kom ik aan mijn droombaan?”. Volgens mij luidt het antwoord dan iets in de trant van “Door er écht werk van te maken”.

Je trekt er tijd voor uit te onderzoeken waar je blij van wordt. Dit doe je door je te realiseren wat je altijd al doet, zelfs als je ziek bent of zelfs als je er niet voor betaald krijgt. Door te onderzoeken wat je nodig hebt aan opleiding en werkervaring om op je droombaan te kunnen solliciteren. Door die opleidingen ook écht te volgen en die ervaringen ook écht op te doen, misschien wel naast je huidige werk en je drukke gezinsactiviteiten. Dit omdat je er blij van wordt en omdat je het écht graag wilt. Het vraagt misschien wel al je aandacht om focus te houden, maar uiteindelijk voelt het toch vanzelfsprekend, omdat je ernaar verlangt dat te doen waarin jij je “geroepen” voelt. Om datgene te kunnen gaan doen waarin je het meest tot je recht komt. Omdat jij, in datgene waarin jij het meest tot je recht komt, het meest van jezelf kunt delen. Dat is wat we uiteindelijk allemaal naar verlangen. Onszelf, onze liefde, onze levensvreugde, onze creativiteit, ons manifestatiepotentieel leven en delen met anderen.

Als je er klaar voor bent om in je droombaan te stappen, dan ben je er nog steeds niet. Dan moet je nog gaan uitzoeken waar je jouw droombaan kunt vinden. Je moet op zoek naar vacatures. Je laat via internet en je persoonlijke netwerken aan de wereld weten dat je beschikbaar bent.

Dan ga je solliciteren, mogelijk afwijzingen incasseren, onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. En dan, als je eindelijk kunt beginnen, zit je in je proeftijd, moet je je inwerken, de organisatie en/of je klanten leren kennen. Je krijgt een vast contract, maar moet nog meer ervaring opdoen, je moet jezelf blijven ontwikkelen, etc. Dit gaat altijd maar door. Ook een droombaan is geen eindpunt, maar een continue doorlopend proces van investeren en ontwikkelen. Laten we dit in ons achterhoofd houden als metafoor voor een nieuwe liefdesrelatie.

Wat wil je écht?

Terug naar de vraag, “Hoe kom in aan een nieuwe liefdesrelatie?”.  Laten we eens uitgaan van het volgende antwoord. “Door het écht te willen”.  Investeer in je nieuwe liefdesrelatie door te onderzoeken wát je echt wil.

Visualiseer en/of schrijf op waar je werkelijk naar verlangt. Loop hier niet voor weg  door het open te laten om welke reden dan ook. Als je écht een liefdesrelatie wil, maak dan ook werkelijk contact met dit verlangen en onderzoek wat jij je op dit moment kunt voorstellen bij jouw eigen toekomstige liefdesrelatie. Durf te dromen en maak het tegelijk zo concreet mogelijk. Wees niet bang voor de confrontatie met een eventueel gebrek aan fantasie, voor de confrontatie met lage verwachtingspatronen, met het verdriet over teleurstellingen uit het verleden. Onderzoek je geloofssysteem en vraag je heel eerlijk af of  je er misschien toch in bent gaan geloven dat een echte liefdesrelatie niet meer voor jouw is weggelegd. Als dat zo is, niets aan de hand. Het eerlijke antwoord bied je de opening om verder te gaan.

Voel je dat je tegen een muur (weerstand) oploopt? Kijk er dan naar en neem waar welk gevoel dit in je lichaam oproept. De muur hoeft niet weg. Het vraagt alleen maar om jouw aandacht en objectieve waarneming. Kijk ernaar en registreer de sensaties in je lichaam. Blijf daarbij. Er kan je niets gebeuren. Weersta de verleiding om te analyseren, om de verhalen over oorzaken en oplossingen die nu in je hoofd ontstaan te volgen. Blijf je aandacht geven aan de muur (weerstand), zonder iets te willen veranderen. Er komt vanzelf een moment, vroeg of laat, vandaag of pas volgende week, dat de muur zich in jouw aandacht oplost en je toegang krijgt tot jouw verlangens als antwoord op jouw vraag.

Visualisatieoefening

Zie het beantwoorden van deze vragen als een proces. Het kan niet in één keer al goed zijn. Zowel grote lijnen als details ontwikkelen zich in het proces van aandacht dat ze krijgen. Je kunt ze op ieder moment bijstellen.

 • Hoe ziet je relatie eruit?
 • Hoeveel tijd en ruimte mag / moet de relatie innemen in je leven?
 • Welke plek is er voor kinderen / familie / vrienden in de relatie?
 • Wat wil je beslist niet opgeven voor een nieuwe relatie? En wat wel?
 • Hoe voel jij je in de relatie?
 • Wat brengt de relatie jou?
 • Welk gemis of tekort wordt d.m.v. de relatie ingevuld?
 • Wat heb jij te delen in de relatie?
 • Wat wil je ontwikkelen / laten groeien in de relatie?
 • Wat wil je wel in je relatie en wat wil je beslist niet.
 • Op welke locatie vind de relatie plaats?
 • Binnen hoeveel tijd vanaf nu is de relatie tot stand gekomen?

Je hebt nu een eerste beeld gemaakt van hoe jouw nieuwe liefdesrelatie eruit ziet. Dit beeld helpt je niet alleen om je met je aandacht te blijven focussen op een nieuwe liefdesrelatie, maar ook om het in jouw geloofssysteem mogelijk te maken het ook daadwerkelijk te gaan “ontvangen”.

Innerlijke security agent

Om de weg werkelijk helemaal vrij te maken voor het “ontvangen” van een nieuwe liefdesrelatie gaan we nog een laagje dieper. Je beeld van jouw liefdesrelatie is ontstaan door weer helemaal in contact komen met je verlangens. Die verlangens waren er altijd al. Ze waren al aanwezig als puzzelstukjes van het grote geheel. Wat je feitelijk hebt gedaan is je weer gaan herinneren hoe het ook alweer was. Je hebt de puzzel opnieuw gelegd.

Maar wat is nu eigenlijk de reden dat de puzzel uit elkaar is gevallen en de puzzelstukjes los zijn geraakt? Daar heeft de innerlijke security agent voor gezorgd. Onze innerlijke security agent is een zelflerend systeem en staat in dienst van onze overleving. De innerlijke security agent heeft waargenomen dat wij pijn hebben ervaren als gevolg van afwijzingen en onvervulde verlangens. De innerlijke security agent helpt ons te voorkomen om nogmaals dezelfde “fout” te maken en beschermt ons tegen het oplopen van pijn.

Wat de security agent echter niet weet, is dat het door steeds meer bescherming op te bouwen ons steeds meer afhoudt van het doorstromen van liefde. De innerlijke security agent houdt ons weg van onze verlangens om ons zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde te beschermen en in stand te houden. Het dekt onze kwetsbaarheden en onzekerheden af en zorgt ervoor dat wij geloven dat wij het waard zijn om te krijgen wat we vinden dat we nodig hebben. Maar wat wij nodig hebben is volgens deze security agent niet hetzelfde als waar we ten diepste naar verlangen. Want verlangens hebben leidt tenslotte tot de mogelijk tot het ervaren van afwijzingspijn in het vervullen ervan. Nee, wat de security agent ons aanbiedt is een ander soort verlangen. Namelijk die van zekerheid, controle, perfectionisme, bevestiging, erkenning, bescherming, veiligheid, de belofte dat de ander zijn behoeftes nooit voor die van de jouwe laat gaan,  dat je nooit meer alleen zult zijn, dat alle pijn in zijn liefde voor jou zal oplossen, dat er nooit meer iets mis kan gaan in je leven.

Het effect van de innerlijke security agent is dat er niet veel ruimte meer over blijft voor het doorstromen van liefde en levenslust. De security agent blijkt in praktijk jouw innerlijke saboteur te zijn.

Wat helpt om je weer ontvankelijk te maken voor een nieuwe liefdesrelatie is de security agent te ontslaan van zijn rol en dat wat hij heeft getracht in te zetten als sabotage mechanisme te ontmantelen. De volgende vragen kunnen hierbij helpen.

 • Als jij je toekomstige partner was, zou je dan een relatie met jou willen hebben?
 • Vind je dat je op dit moment de beste versie van jezelf bent?
 • Ben je werkelijk helemaal blij met jezelf?
 • Wat mag een nieuwe relatie beslist niet van jou weten?
 • Wat zit er nog in je rugzakje waar je een nieuwe geliefde niet mee wilt / kunt confronteren?
 • Waar schaam jij je voor bij jezelf?
 • Is er iets wat je in een nieuwe relatie kwijt zou kunnen raken? Ben je bereid dat risico te lopen?
 • Wie laat je in de steek als je een nieuwe relatie aangaat? (Aan wie ben je ontrouw?)
 • Ben je zowel emotioneel als praktisch gezien echt vrij van je vorige partner(s)?
 • Wat vind je vader en wat vind je moeder ervan als jij een nieuwe relatie aangaat?
 • Wat vinden je kinderen ervan als jij een nieuwe relatie aangaat?
 • Welke gewoonten en/of patronen moet je loslaten om ruimte te maken voor een nieuwe relatie?
 • Hoe zijn je relaties met familie, vrienden, collega’s en buren?
 • Is je huis schoon en opgeruimd?
 • Heb je je financiën op orde? Heb je werk of anderszins een bevredigende dagbesteding?
 • Heb je hobby’s?
 • Hoe is het met je gezondheid? Ben je fit genoeg om leuke dingen te kunnen doen samen? Zo niet, wat kun en wil je dan wel?
 • Als je verlangt naar een intieme relatie: Voel je je aantrekkelijk en fit genoeg voor sexueel contact?

Door heel eerlijk en met compassie naar jezelf bovenstaande vragen te beantwoorden krijg je ongetwijfeld meer inzicht in dat wat jouw nog tegen houdt (saboteert) om werkelijk voor een nieuwe geliefde in je leven open te staan. Je weet nu wat je innerlijke security agent heeft toegedekt om jou te helpen overleven, maar wat je tegelijkertijd ook in de weg staat om een nieuwe liefdesrelatie te “ontvangen”.

Het goede nieuws is dat je nu eindelijk handvatten hebt en wéét wát je kunt doen om innerlijke saboteurs op te ruimen en jezelf “klaar” te stomen voor de ontvangst van een nieuwe liefdespartner in je leven. Bepaal wat jij wel of niet belangrijk vindt. Maak er “werk” van. Kies je focus, maar geef jezelf de tijd en ruimte om aandachtspunten op te lossen. Vraag hulp bij wat je niet zelf kunt.

En vergeet vooral niet om aandacht te geven aan wát het met je doet als je de juiste aandacht gaat geven aan jezelf. Geniet van de bevrijdende inzichten, de vreugde van het maken van stapjes, de zelf-liefde die bij elk stapje voor jezelf vrij komt, de ontdekking dat jij zelf invloed hebt op het verwezenlijken van je verlangens.

Oh ja, voor persoonlijke profielen van jou voor méér inzicht in jouw kwaliteiten en talenten, je levensmissie, inspiratiebron en innerlijke saboteur, jouw relatie-eigenschappen, relatievoorkeuren en relatiebehoeften kun je bij mij terecht. Klik hiervoor op de volgende links naar een persoonlijkheidsprofiel, levensmissieprofiel, relatieprofiel.

De laatste stap

En dan ben je zover bent gekomen dat je helemaal blij bent met jezelf en je van binnen voelt dat jij jezelf graag wilt delen met een nieuwe liefdespartner. Dikke kans dat jij onderweg in dit proces al zoveel van jezelf bent gaan houden dat je onverwacht al iemand bent tegen gekomen met wie jij jouw liefde wilt delen. Toch in de supermarkt ;-), op je werk, bij het uitoefenen van je hobby, tijdens het uitlaten van je hond, via een door je vrienden georganiseerde blind date, of hoe dan ook.

Mocht dit niet het geval zijn, om welke reden dan ook, stel jezelf dan toch eens open voor de mogelijkheden van het internet. Veel mensen hebben een sterke weerzin tegen datingsites en datingapps. Maar het is een gegeven dat het internet de van oudsher traditionele ontmoetingsplaatsen hebben vervangen. Het is dan ook niet echt handig om jezelf er helemaal voor af te sluiten. Het kost wat tijd en moeite om je weg te vinden op het internet als het om dating gaat. Er is een wildgroei aan datingsites, maar dit heeft als voordeel dat er ook steeds meer datingsites ontstaan voor specifieke doelgroepen. Zoals voor 50-plussers, hoger opgeleiden, etc. Sommige datingsites bieden je matches aan op basis van jouw profiel, anderen laten het selecteren van kandidaten helemaal aan jezelf over. Het spreekt bijna voor zich dat je op de datingsites waar je moet betalen de meer serieuze kandidaten aantreft.

Net als vroeger op de dansvloer, tref je ook op datingsites een hoop kaf onder het koren aan. “Jongensachtige mannen van 60 plus die nog in de ontkenningsfase zitten m.b.t. het fysieke verouderingsproces zoeken meisjesachtige slanke vrouwen van 50 plus om niet alleen stedentrips, maar ook sportieve avonturen mee te beleven.” Daar kunnen de meeste vrouwen natuurlijk weinig mee. Maar laat je niet gek maken, als je wérkelijk een relatie wilt dan steek je er energie en moeite in om jouw ideale match te vinden. Die zitten er ook tussen en de kans die hier te treffen is toch groter dan op het juiste moment op de juiste plaats in de juiste stemming te botsen met het supermarktkarretje van nog onbekende aanstaande geliefde. Ondertussen maak je een beetje digitaal plezier en lol met de kandidaten die je tegenkomt.

Geniet van je afspraakjes, het is niet erg als ze op niets uitlopen als je zorgt dat je het ook tijdens zo’n afspraakje naar je zin hebt. En als je het een keer niet naar je zin hebt, tsja, jammer dan, kan gebeuren toch? Neem het niet te serieus, dans door het avontuur van de datingsite en neem je tijd om de juiste match te vinden.

Van harte gefeliciteerd met je nieuwe relatie!

Oh ja, als je persoonlijk met mij wil reflecteren op jouw situatie  klik dan hier om direct contact (telefonisch of per chat) met me opnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *