Ontwaken met dank aan mijn slechte eigenschappen!

 

spiritueel ontwaken, verlichting, zelfrealisatie. Slechte eigenschappen hoeven en kunnen niet bestreden worden. Ze hebben een hoger doel..

In dit artikel beschrijf ik mijn slechte en lastige eigenschappen en hoe ik ze ten diepste totaal verkeerd begrepen heb. Geen wonder dat het bestrijden ervan, mijn pogingen om een beter mens te worden, volledig zijn gestrand.

Als ik ze onder elkaar zet in een lijstje, dan heb ik best veel slechte eigenschappen. Eigenschappen die mijzelf belemmeren in het ervaren van harmonie in mijn leven en/of eigenschappen waardoor anderen moeite hebben met mijn gedrag.

Mijn, nog niet eens complete, lijstje:

  • Perfectionisme
  • Voor al het andere, de Waarheid willen kennen en doorgronden
  • Liever alleen te zijn, dan met mensen samen te zijn bij wie ik geen geestverwantschap ervaar
  • Behoefte aan zekerheid
  • Angst voor afwijzing
  • Controle, het gevoel hebben zelf aan het roer te moeten staan

Het gekke is dat al deze belemmerende eigenschappen in de loop van de jaren gewoon een actieve rol in mijn leven zijn blijven spelen. Ook na ruim 25 jaar intensief zelfonderzoek is er eigenlijk niets veranderd, hoe hard ik ook aan mezelf heb gewerkt om een “beter” mens te worden.

Zijn slechte eigenschappen slecht?

Natuurlijk ben ik wel gaan inzien dat elke eigenschap in principe neutraal is en dat het er maar aan ligt of je de zon- of schaduwzijde van de eigenschap inzet. Als professioneel Astrologe heb ik het perfecte 😉 instrument in handen om alle persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten in kaart te brengen. Zo wéét ik ook dat eigenschappen niet “weg” kunnen, ze behoren tot het potentieel van jouw expressie.

Toch heb ik me lange tijd afgevraagd welk (hoger) doel het hebben van belemmerende eigenschappen dient. In spirituele kringen spreekt men graag over het “leren van lessen” om je daardoor tot een verlichte staat op te werken. Het jezelf opwerken naar een verlichte staat zou bewerkstelligen dat je uiteindelijk niet meer wedergeboren hoeft te worden. Oftewel het leven is lijden, daar moet je zo snel mogelijk vanaf. Belemmerende eigenschappen van jezelf en natuurlijk ook vooral die van anderen zijn daarvan de oorzaak.  Hmmm….

De taal van slechte eigenschappen

Vanuit de non-dualiteit gezien staat deze spirituele visie ogenschijnlijk haaks op het idee dat wij een uitdrukking zijn van bewustzijn waarin bewustzijn zichzelf ervaart. Vanuit non-duale oogpunt is het juist een feest om te leven en als het manifestatiekanaal van bewustzijn te dienen. Het enige wat ons tegenhoudt om het leven vanuit een natuurlijke staat van zijn te leven is onze Mind die geen flauw benul heeft van het (hogere) doel van belemmerende eigenschappen. Het is onze Mind die de taal van de belemmerende eigenschappen niet spreekt en daardoor niet begrijpt wat ze ons te zeggen hebben. Mind trekt daardoor, wederom ogenschijnlijk, de verkeerde conclusie: Belemmerende eigenschappen belemmeren de doorstroming van de natuurlijke staat en daarom moeten ze “weg”.

Maar wat vertellen slechte eigenschappen ons nu eigenlijk over onszelf? Ik was zelf aangenaam verrast toen ik van het één op het andere moment ontdekte dat ik de taal van mijn slechte eigenschappen kon verstaan.
Ineens wist ik, waarom het me niet gelukt is mijn slechte eigenschappen te transformeren, waarom ik zelfs niet eens oprecht bereid was om afscheid te nemen van mijn slechte eigenschappen(!) Zo heb ik nooit begrepen wat er in godsnaam mis is met, als voorbeeld, mijn perfectionisme. Al zag iedereen om me heen dat ik mezelf belemmerde in een bepaalde mate van maatschappelijke vooruitgang vanwege mijn perfectionisme, toch heb ik altijd intuïtief aangevoeld dat het perfectionisme een Waarheid voor mij was waar niet mee te sjoemelen viel.

Intuïtie is de sleutel

De sleutel om de taal van je slechte eigenschappen te begrijpen ligt in onze intuïtie. Het was intuïtie die mij vertelde dat er niets mis is met perfectionisme, dat perfectionisme net als liefde, schoonheid, waarheid een synoniem is voor wie wij werkelijk zijn. Want het leven is perfect! Met “het leven” duidt ik op datgene wat we zijn. Wie of wat we zijn valt niet te benoemen, maar wordt toch getracht te duiden met woorden als “God”, “bewustzijn”, “essentie”, “de ruimte waarin alles verschijnt”, “universele intelligentie”, “dát” , etc.

Perfectionisme

Het leven, dat wat wij zijn, is perfect, er is niets wat niet perfect is zoals het is, niets kan anders zijn dan het is en daarmee is het dus perfect. Mind heeft wel de klok horen luiden, maar wist niet waar de klepel hing. Ze  verkeerde derhalve in de illusie dat zij het was die moest zorg dragen voor perfectie. Mind werd zich, via intuïtie, bewust van ultieme perfectie, maar wist niet dat het juist niets hoefde te doen, omdat alles al perfect is zoals het is.

Voor al het andere, de Waarheid willen kennen en doorgronden

Het leven, dat wij zijn, is Waarheid, de ultieme Waarheid. Er is niets anders dan het leven. Ook al vertelt mijn Mind mij dat er meer zou zijn dan dat ene. Mind gelooft in afgebakende objecten en onderscheidt bijvoorbeeld: ik, de anderen en het leven als afzonderlijke entiteiten.
Mijn verlangen naar het kennen en doorgronden van Waarheid is niets anders dan het verlangen naar het kennen van mijzelf, weten wie ik werkelijk ben. Mijn intuïtie vertelde mij dat er een andere waarheid is dan die van Mind. Mijn almaar voortdurende zoektocht (naar Waarheid), waar ik linksom of rechtsom altijd weer op uit kwam, werd me ingegeven door mijn intuïtie die me vertelde dat ik “het” nog niet gevonden had en dat het belangrijk is altijd te blijven “zoeken”. En dat ik in dat onderzoek elke keer weer zal ontdekken dat, datgene wat ik tot onderwerp van mijn zoektocht kan maken, niet is wie ik ben. Ik ben dus niet te vinden en toch is dat wat ik te doen heb. Actief nieuwsgierig blijven naar mij zelf, naar het leven dat ik ben.

Liever alleen te zijn, dan met mensen samen te zijn bij wie ik geen geestverwantschap ervaar

Het leven is een ondeelbare en onbegrensde eenheid. Ik ben een uitdrukking van bewustzijn, zonder eigen ziel of zonder afgescheiden bewustzijn. Het leven, of Bewustzijn, is wat ik ben. Intuïtie wees mij de weg naar essentie door mij intuïtief alleen tot die mensen aangetrokken te voelen, via wie ik een glimp van mijn ware natuur kon opvangen.

Behoefte aan zekerheid.

Behoefte aan zekerheid, een zeer belemmerende eigenschap als het gaat om het vrij laten doorstromen van het leven. Tegelijkertijd is het daarmee ook een hele belangrijke richtingaanwijzer naar wie je werkelijk bent. Intuïtie brengt zekerheid onder de aandacht maar wordt door Mind totaal verkeerd begrepen. In ons collectief vat Mind zekerheid opbouwen op als een van zijn belangrijkste taken in het leven. Mind hecht zich daarom aan materie en identificeert zich met de verschillende maatschappelijke rollen die we innemen in de wereld. Maar in werkelijkheid is het de oneindige universele intelligentie die voor ons zorgt door alles precies zo te laten zijn als het moet zijn. De enige en meest ultieme zekerheid waar wij ons op kunnen verlaten is de continue doorstroming van bewustzijn, in de vorm van ervaringen, door de BodyMind als manifestatiekanaal van bewustzijn. Door vanuit open gewaar zijn, nieuwsgierig te zijn naar alles wat het leven door mij heen manifesteert ervaar ik de zekerheid van perfectie, waarheid, liefde, schoonheid, tevredenheid, spontane handelingen, passie en alle andere beschrijvingen die van toepassing zijn op mijn ware natuur.

Angst voor afwijzing

Net als ieder ander ken ik angst voor afwijzing. Hoe complexer je overlevingspatronen, hoe groter je angst voor afwijzing. Mijn angst voor afwijzing is best groot en daarmee van invloed op mijn zelfexpressie. In het collectief vat Mind afwijzing op als een ervaring die koste wat het kost voorkomen moet worden. En Mind heeft helemaal gelijk! Mind is dienstbaar aan de uitdrukking van het leven via ons als mens. Als Mind wordt afgewezen en niet meer kan functioneren, dan kunnen wij als mens niet meer functioneren en niet langer via de BodyMind uitdrukking geven aan het leven.

Intuïtie vestigt een groot deel van mijn aandacht op afwijzing, maar wordt door Mind toch niet helemaal goed begrepen. Mind ziet zichzelf als oorzaak van manifestatie ipv als de dienstverlener aan manifestatie van bewustzijn.

Mind blokkeert daarmee de doorstroming van natuurlijke staat en wijst daarmee het leven, dat wat ik werkelijk ben, af. Dat is natuurlijk nogal iets om bang van te zijn en dat is wat intuïtie ons vertelt via angst voor afwijzing. Intuïtie nodigt ons uit te stoppen met het afwijzen van de doorstroming van onze ware natuur.

Controle, het gevoel hebben zelf aan het roer te moeten staan

In onze collectieve Mind is op krachtige wijze het idee verankerd dat er een afscheiden persoonlijke Mind bestaat dat beschikt over de vrijheid om keuzes te maken en daarmee verantwoordelijk is voor de wijze waarop ons leven zich ontvouwt. Met name in westerse neo-liberale kringen is deze visie populair. Als iets goed gaat, dan mag je je daar zelf een flinke schouderklop voor geven en als het mis gaat, dan is het jouw eigen schuld, dikke bult. Had je maar….

Ook hier heeft de zichzelf afscheidende Mind, in al zijn overijverige dienstbaarheid, Bewustzijn verkeerd begrepen. Het is waar dat ik aan het roer sta van mijn eigen leven. Ik ben leven, ik ben universele intelligentie, ik ben bewustzijn. Bewustzijn is zich van zichzelf bewust en creëert ervaringen met behulp Mind en mijn lichaam. Het BodyMind systeem functioneert als een klankschaal. De klankschaal geeft geen klank uit zichzelf en bepaald ook niet op welke wijze en hoe hard hij in beroering wordt gebracht. De klankschaal ontvangt de tik waarmee hij in trilling wordt gebracht en de tik tegen de klankschaal bepaalt, binnen het potentiële bereik van de klankschaal, welke klank hij voortbrengt en hoe lang hij doorklinkt.

Zo gaat het in ons leven. Wij bepalen niet onze gedachten. Gedachten komen tot ons en brengen ons in beweging. Wij resoneren op de impulsen die het levens ons geeft. Het leven staat aan het roer, Body resoneert en Mind acteert.

Kan Mind doorstroming van de ware natuur blokkeren?

Alles wat ik hierboven beschrijf over Mind is vanuit een bepaald perspectief beschreven om tot inzicht te komen en het eigen weten te activeren. In werkelijkheid is Mind natuurlijk niet in staat om doorstroming van onze ware natuur te blokkeren. Mind is tenslotte een activiteit van Bewustzijn. Mind is het filter waarmee we waarnemen. Heb jij vanuit je overlevingspatroon, uit je familiesysteem of anderszins een overtuiging op beperking en te kort komen, dan wordt uit het totale potentieel van bewustzijn waarin alles wordt aangeboden alleen de manifestatie van beperking door gelaten. Ben je verliefd, dan wordt een ander Mind filter geactiveerd en ben je afgestemd op het doorlaten van liefde, schoonheid en verbinding.

Bewustzijn communiceert via intuïtie over dat wat jij nog niet weet over jezelf via je “slechte” eigenschappen. Het filter van Mind resoneert op de vibratie van de schaduwzijde van je “slechte” eigenschappen net zolang totdat je de waarheid over jezelf hebt toegelaten.

Vragen over jouw slechte eigenschappen?

Heb jij vragen over de vertaling van de boodschap van jouw slechte eigenschappen? Mail me dan en ik zal in het kader van deze rubriek Actief Ontwaken, je helpen deze te verhelderen.